Home > Basisrechten > Opvang en onderdak > Particuliere opvang 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Particuliere opvang

Hebben vrouwen zonder verblijfsvergunning recht op particuliere opvang?
Nee. Particuliere opvang is opvang die niet door de overheid wordt betaald. Daarom hebben vrouwen zonder verblijfsvergunning geen recht op deze opvang. Er zijn wel veel organisaties die onderdak bieden aan vrouwen zonder verblijfsvergunning. Ook zijn er mensen die vrouwen zonder verblijfsvegunning opvangen in hun eigen huis. Of een vrouw zonder verblijfsvegunning particuliere opvang kan krijgen hangt af van goodwill en de voorwaarden van organisaties om mensen op te vangen.

Organisaties
Stichting LOS heeft een lijstmet alle steunorganisaties in Nederland die onderdak bieden aan 'illegalen'. Op de lijst staan ook de voorwaarden (criteria) voor opvang per organisatie. Kijk eerst per organisatie of de vrouw zonder verblijfsvergunning voldoet aan de criteria. Bel daarna pas met organisatie.

Logeren bij familie of vrienden
Vaak logeren vrouwen zonder verblijfsvergunning bij vrienden, landgenoten of familie. Het bieden van opvang door mensen in hun eigen huis is niet strafbaar. Particulieren die opvang bieden moeten dit wel melden bij de politie (meldplicht). De politie zal dan beslissen het huis binnen te gaan om te kijken of iemand daar illegaal verblijft. 
 
Hoe werkt het in de praktijk?
In de praktijk is opvang krijgen bij organisaties lastig. Of opvang mogelijk is en hoe lang iemand mag blijven, is afhankelijk van de regels die de organisatie heeft.

Opvang bij mensen thuis is erg afhankelijk van de goodwill van degenen die opvang geven. In de praktijk melden ze meestal niet dat ze een vrouw zonder verblijfsvergunnin opvangen om de politie niet te verplichten om het huis binnen te gaan.
MEER INFO
-Controle in huis

HANDIGE LINKS
-Lijst opvangorganisaties

    © Stichting LOS