Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Humanitair > Verblijfsvergunning Buiten schuld 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning Buiten schuld

Wat is een 'buiten schuld' vergunning?
Voor vrouwen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het land van herkomst geen papieren geeft om terug te keren. In de meeste gevallen weigert het land van herkomst dan een (eenmalig) paspoort (laissez-passer) te geven waarmee de persoon naar het land kan reizen en toegang krijgt terug kan keren.

De verblijfsvergunning is bedoeld als oplossing voor mensen die echt proberen om uit Nederland te vertrekken, maar waar dat niet lukt. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning, moet iemand zelf bewijzen dat ze buiten haar schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Ze moet laten zien dat:
  • Er geen twijfel is over haar identiteit en nationaliteit
  • Ze alles heeft gedaan om te kunnen vertrekken uit Nederland
  • Het niet haar schuld is dat ze Nederland niet kan verlaten
Wat zijn de voorwaarden?
Om haar best te doen om terug te keren, moet een vrouw in elk geval de volgende stappen hebben gezet:
  1. Zelfstandig proberen het vertrek mogelijk te maken: de ambassade van het land van herkomst vragen om een laissez-passer (LP). Ook moet aan de landen waar diegene eerder is geweest worden gevraagd om toegelaten te worden (bijvoorbeeld als de persoon nu staatloos is). Als de ambassade redenen geeft waarom zij geen LP kan geven, bijvoorbeeld omdat er geen bewijs is dat de vrouw uit dit land komt: probeer deze redenen te weerleggen door bevestiging in het land van herkomst te vragen.
  2. Naar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gaan voor hulp bij het vertrek. De IOM moet aangeven dat het niet lukt om vertrek mogelijk te maken.
  3. Vragen om bemiddeling  van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bij het krijgen van een LP van het land waar de persoon naar toe kan gaan. De adviezen van de DT&V opvolgen. De bemiddeling is niet gelukt.
  4. Er moeten feiten en omstandigheden zijn die samen duidelijk maken dat de persoon buiten haar schuld Nederland niet kan verlaten. Bijvoorbeeld een verklaring van de ambassade waarin staat dat de persoon geen LP krijgt, maar dat ze niet twijfelen aan de identiteit en nationaliteit van de persoon. Of een bericht van de DT&V aan de IND waarin staat dat de ambassade geen LP wil geven, maar dat ze niet twijfelen aan de nationaliteit en identiteit van de persoon.
  5. Geen verblijfsvergunning hebben en niet voldoen aan andere voorwaarden voor een verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?
Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • De gezinsleden verblijven samen met de vrouw in Nederland.
  • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.
Gezinsleden mogen niet werken in Nederland.

Hoe werkt het in de praktijk?
Het is erg lastig om deze verblijfsvergunning te krijgen. De DT&V en IND geloven vaak niet dat de vrouw echt terug wil en er ook alles aan heeft gedaan om terug te keren. Ook kan het lang duren om de bewijzen te verzamelen.

Het is handig om ambassades via fax of aangetekende brieven te vragen om een nieuw paspoort. Als er alleen een mondelinge weigering komt van de ambassade, vraag dan om een schriftelijke bevestiging. Ga op bezoek en neem iemand mee voor een verklaring, maak daar foto’s, vraag namen. Bewaar kopieën van het verzoek en de reacties van de ambassades. Blijf het verzoek om een lp een paar keer herhalen zodat het helemaal duidelijk is bij de IND dat het land van herkomst de persoon echt niet meer wil toelaten. Begin op tijd met hulp te vragen van de DT&V, en volg hun adviezen op.

Ga dan naar een advocaat en dien een aanvraag voor een verblijfsvergunning in voor: "buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten". Om een verlenging te krijgen van de verblijfsvergunning buiten schuld moet iemand de hele tijd blijven proberen terug te keren naar het land van herkomst. Anders wordt de verblijfsvergunning niet verlengd.

MEER INFO

HANDIGE LINKS
-Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
-Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

    © Stichting LOS