Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Humanitair > Verblijfsvergunning Medisch > Uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64) 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64)

Als een vrouw illegaal in Nederland is, moet ze het land verlaten. Maar als ze om medische redenen niet kan reizen, kan ‘uitstel van vertrek’ worden gegeven door de IND. Dit betekent dat de vrouw voor een bepaalde periode niet wordt teruggestuurd. Uitstel van vertrek geldt ook als bij terugkeer een medische noodsituatie ontstaat. Dit is zo als iemand in Nederland wordt behandeld, en het stoppen van de behandeling binnen 3 maanden bij terugkeer ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Uitstel van vertrek kan gegeven worden voor een korte of langere periode, dit ligt aan de situatie van de vrouw. Dit moet aangevraagd worden op basis van Artikel 64 van de Vreemdelingenwet.

Wie hebben sowieso recht op uitstel van vertrek?
 • Zwangere vrouwen vanaf 6 weken vóór tot 6 weken ná de bevalling. Uitstel van vertrek krijgen ze via de Vreemdelingenpolitie.
 • Vrouwen die een behandeling vanwege tuberculose moeten ondergaan zodat ze hun behandeling kunnen afmaken.

Wat zijn de voorwaarden?
 • De medisch adviseur geeft aan dat vanwege de vrouw of van één van haar gezinsleden vanwege de gezondheidstoestand niet kan reizen; of
 • Door het stop zetten van de medische behandeling in Nederland ontstaat een medische noodsituatie en de medische behandeling kan niet plaatsvinden in het land van herkomst (er mag geen twijfel zijn aan herkomstland van de vrouw en ze moet een paspoort hebben).

Hoe werkt de procedure?
Optie 1: Spekmanroute (alleen voor uitgeprocedeerde asielzoekers)
 1. Vraag een formulier Uitstel van Vertrek volgens de Spekmanroute bij de IND.
 2. Vraag een arts om een verklaring van de medische situatie (niet ouder dan 6 weken). Vul de rest van de formulieren in en stuur ze op naar de IND.
 3. De IND belt met de ‘illegale’ vrouw om een afspraak te maken. De vrouw moet dan zelf langs bij de IND om de aanvraag officieel in te dienen.
 4. De IND vraagt dan binnen twee weken een eerste advies aan het Bureau Medische Advisering (BMA) over de medische situatie van de vrouw.
 5. Naar aanleiding van het advies beslist de IND (binnen twee weken) of de aanvraag afgewezen wordt (dan is er geen opvang), of toegekend (dan is er recht op opvang), of dat er nog geen besluit genomen wordt (ook dan is er recht op opvang)
 6. Ook als de aanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechter. Tijdens die procedure is er geen recht op opvang!

Optie 2: Algemene route
 1. Vraag schriftelijk om ‘uitstel van vertrek’ bij de IND. Daarvoor is een medische verklaring van een arts nodig (niet ouder dan 6 weken).
 2. De IND vraagt dan advies aan het BMA over de medische situatie van de vrouw. Dit kan 3 maanden duren. In deze periode is er geen recht op opvang!
 3. Naar aanleiding van het advies van het BMA beslist de IND of de vrouw wel of geen het uitstel van vertrek krijgt
 4. Als ze uitstel van vertrek krijgt, heeft de vrouw voor de periode van dit uitstel van vertrek recht op opvang in een AZC. De IND stuurt een formulier naar de COA om de opvang te regelen. 
 5. Heel vaak wordt de aanvraag voor uitstel niet geaccepteerd door de IND. Dan is het mogelijk een procedure te starten bij de rechter. Tijdens die procedure is er geen recht op opvang!
Hoe werkt het in de praktijk?
Het is moeilijk om uitstel van vertrek te krijgen. In de praktijk wordt niet snel aangenomen dat iemand niet kan reizen of dat binnen 3 maanden een medische noodsituatie ontstaat. En het BMA kijkt alleen of de medische zorg  die de vrouw nodig heeft beschikbaar is in het land van herkomst. BMA onderzoekt niet of de zorg (medicijnen of behandeling) in het land van herkomst toegankelijk is. Dus er wordt niet gekeken of de vrouw de zorg kan betalen en of er bijvoorbeeld plek is. Bij een afwijzing helpt het om de informatie van de BMA over beschikbaarheid van zorg en medicijnen zelf te checken bij het ziekenhuis in het land van herkomst.

MEER INFO
-Opvang tijdens uitstel van vertrek
-Rva

HANDIGE LINKS
-IND

    © Stichting LOS