Home > Politie & Terugkeer > Vreemdelingendetentie > Hoe eindigt vreemdelingendetentie? 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Hoe eindigt vreemdelingendetentie?

Ongeveer de helft van de vrouwen in vreemdelingendetentie wordt uitgezet. De andere helft wordt weer vrijgelaten en blijft dan in Nederland. Een klein deel van de vrouwen in vreemdelingendetentie kiest voor vrijwillige terugkeer

Vrijwillige terugkeer
Ook als een vrouw in vreemdelingendetentie zit, kan zij ervoor kiezen om vrijwillig terug te keren. Zij moet daarvoor contact opnemen met het IOM in het detentiecentrum. De vrouw moet het paspoort regelen, het IOM zorgt voor het ticket.

Uitzetting
Uitzetting van een vrouw zonder verblijfsvergunning kan alleen als het land waarheen ze wordt uitgezet haar toelaat. Dat kan het herkomstland zijn of een ander land.
  • Voor toelating in het eigen land is een paspoort of een laissez-passer (eenmalig paspoort) nodig. Veel ambassades willen deze documenten niet zomaar afgeven. Dan is uitzetting niet mogelijk. Let op: de ambassade in het herkomstland mag niet door de Nederlandse overheid geïnformeerd worden over het asielverleden van de terugkeerder.
  • Voor toelating naar een ander land is het nodig dat dit andere land de vrouw toelaat. Het komt vaak voor dat de vrouw al in een ander Europees land bekend is, omdat ze daar eerder een visum heeft gevraagd, als 'illegaal' bekend was, of er eerder asiel heeft gevraagd. Op grond van het Dublin-verdrag is dat andere Europese land dan verplicht om de vrouw terug te nemen.

Als uitzetting niet mogelijk is?
In ongeveer de helft van de gevallen is uitzetting niet mogelijk. Als er geen zicht meer is op uitzetting, moet de vreemdelingendetentie gestopt worden.
  • Soms wordt een vrouw vrijgelaten omdat zij niet meer 'illegaal' is en niet langer hoeft terug te keren. Zij kan bijvoorbeeld een vergunning hebben gekregen, of haar procedure duurt langer dan 4 weken. Deze groep vrouwen heeft soms wel recht op opvang. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij slachtoffers mensenhandel, of in een asielprocedure.
  • Meestal wordt de vrouw vrijgelaten omdat er geen zicht meer is op uitzetting. Als de vrouw om deze reden is vrijgelaten, is zij na vrijlating nog steeds 'illegaal' in Nederland en moet zij nog steeds zelfstandig Nederland verlaten. Zij heeft ook geen recht op onderdak of uitkering. Hierop is één uitzondering: vrouwen met kinderen mogen niet op straat gezet worden, zij krijgen opvang.
Als de vrouw na de vreemdelingendetentie 'illegaal' in Nederland blijft, kan zij elke keer opnieuw in vreemdelingendetentie genomen worden. Er moet dan wel weer 'zicht op uitzetting' zijn. Als iemand is vrijgelaten omdat er geen zicht op uitzetting was, zal de rechtbank meestal de eerste 6 maanden niet vinden dat er wél zicht op uitzetting is ontstaan. Dat kan anders zijn als er nieuwe omstandigheden zijn.

MEER INFO
-Terugkeer
-Opvang

HANDIGE LINKS
-IOM

    © Stichting LOS