Home > Basisrechten > Sociale voorzieningen > Bijstand 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Bijstand

Wat is bijstand?
De bijstandsuitkering is bedoeld om huur, eten, drinken, kleding, ziektekosten, gas, water en licht te betalen. De uitkering moet aangevraagd worden bij de sociale dienst van de gemeente.

Wie heeft recht op bijstand?
  • Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben zonder inkomenseis
  • Vrouwen die procederen over de verlenging van deze verblijfsvergunning of tegen de intrekking van hun verblijfsvergunning, totdat hun zaak bij de rechtbank komt.
  • Een Nederlands kind of kind met verblijfsvergunning, heeft mogelijk wel zelfstandig recht op bijstand. Zie meer uitleg hieronder.
Wanneer een vrouw recht heeft op bijstand is ook bijzondere bijstand mogelijk.
Kijk hier voor meer informatie over wanneer, waar en hoe recht op bijstand bestaat. Klik hier voor de bijstandsbedragen.

Bijstand voor Nederlands kind of kind met verblijfsvergunning
Een Nederlands kind of een kind met een verblijfsvergunning heeft zelfstandig recht op bijstand als de ouders geen geld hebben om voor het kind te zorgen. Als de moeder 'illegaal' is, dan wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid voor de vader om bij te dragen in de inkomsten. Let op: een kind wat een verblijfsvergunning bij de vader heeft, kan die verblijfsvergunning verliezen als de vader niet meer voor het kind zorgt. Ook in andere situaties kan druk van de gemeente op de vader gevolgen hebben voor de relaties tussen de (ex-)partners en de relatie tussen de (ex-)partners en het kind.

Als de vader uit beeld is, of niet in staat is om bij te dragen, heeft het kind zelfstandig recht op een bijstandsuitkering. Het gaat dan om het zogenaamde kindsdeel van de bijstand, dat is het verschil tussen de uitkering voor een alleenstaande ouder en een alleenstaande zonder kind. Dit bedrag wordt uitgekeerd per gezin, het maakt dus niet uit hoeveel kinderen recht op bijstand hebben.
 
Naast de bijstand bestaat ook recht op bijzondere bijstand, daarmee kunnen extra kosten betaald worden zoals de kosten van huisvesting, of een bril.
MEER INFO
-Bijzondere bijstand
-Verblijf bij kind

HANDIGE LINKS
-Bijstandsbedragen

    © Stichting LOS