Home > Basisrechten > Opvang en onderdak > Opvang in een AZC 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Opvang in een AZC


Wie hebben recht op opvang in een asielzoekerscentrum?

Opvang in een AZC wordt geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).  

 

De volgende groepen hebben -onder bepaalde voorwaarden- recht op opvang in een AZC:

§         Mensen die een verblijfsvergunning asiel aanvragen in Nederland

§         Mensen waarvan het land van herkomst nog te onveilig is voor terugkeer

§         Mensen die vanwege medische problemen niet kunnen reizen

§         Mensen die bezig zijn met terugkeer

§         Gezinsleden van iemand die in Nederland een verblijfsvergunning asiel heeft en nog in een AZC zit. Bel Vluchtelingenwerkvoor meer informatie hierover.

    © Stichting LOS