ilegalevrouw.nl - Wat zijn de rechten in vreemdelingendetentie?

Wat zijn de rechten in vreemdelingendetentie?

Hoe lang duurt vreemdelingendetentie?
Vreemdelingendetentie mag zolang duren als er 'zicht is op uitzetting'. De rechtbank kan elke maand opnieuw toetsen of er nog steeds 'zicht op uitzetting' is. In de praktijk wordt er de eerste 6 maanden vanuit gegaan dat er nog wel zicht op uitzetting is. Na 6 maanden detentie moet de overheid duidelijker laten zien dat er nog wel een kans is op uitzetting, of dat het de schuld van de vrouw is dat uitzetting nog niet gelukt is.

Kinderen mogen maximaal 2 weken in vreemdelingendetentie blijven. Vrouwen met kinderen, die hun kind bij zich willen houden, kunnen dus ook maximaal 2 weken in vreemdelingendetentie zitten. Kinderen die met hun ouders op Schiphol asiel vragen, kunnen langer vastzitten, namelijk tijdens de procedure (maximaal 6 weken) en de uitzettingstermijn (maximaal 2 weken).

Wat mag de politie doen tijdens de vreemdelingendetentie om uitzetting mogelijk te maken?
Om de uitzetting mogelijk te maken, mag de Vreemdelingenpolitie persoonlijke spullen van de vreemdeling onderzoeken. Ze mogen bijvoorbeeld het huis doorzoeken waar de vreemdeling woonde. Ze mogen ook in de mobiele telefoon kijken om te ontdekken met welke landen de vreemdeling contact heeft. Ze mogen niet de nummers uit het mobieltje bellen. Ze mogen wel contact opnemen met kennissen van de vreemdeling, maar ze mogen hen niet verplichten om iets te vertellen.

Een verblijfsvergunning aanvragen in vreemdelingendetentie?
Het is mogelijk om in vreemdelingendetentie alsnog een verblijfsvergunning aan te vragen. Aanvragen vanuit vreemdelingendetentie zijn gratis, dus de hoge kosten vallen dan weg. Tijdens de wachttijd op de beslissing is de vrouw legaal in Nederland en mag ze niet uitgezet worden. De IND moet binnen 4 weken beslissen over een aanvraag die vanuit vreemdelingendetentie is ingediend, want langer dan 4 weken mag een vrouw niet in vreemdelingendetentie zitten terwijl ze legaal verblijf heeft. Na een negatieve beslissing kan de advocaat nog in bezwaar en beroep. In die periode kan de vrouw wel in vreemdelingendetentie blijven.

Slachtoffers mensenhandel die in vreemdelingendetentie vragen om bedenktijd, moeten die krijgen. Voorwaarde is dat zij aan de politie kunnen duidelijk maken dat ze slachtoffer zijn. In dat geval moeten zij worden vrijgelaten.

Wat zijn de rechten tijdens vreemdelingendetentie?
Tijdens de vreemdelingendetentie zijn er ook rechten. Zo mag de vreemdelingendetentie de vreemdeling niet méér dan nodig beperken. Als vreemdelingen vinden dat ze niet goed behandeld worden, kunnen ze een klacht over hun behandeling indienen. Bijvoorbeeld over de medische zorg, over plaatsing in isolatie, over geweld wat tegen hen is gebruikt. Kijk voor meer informatie op de website van het Meldpunt Vreemdelingendetentie.

MEER INFO
-Legaal worden

HANDIGE LINKS
-Meldpunt Vreemdelingendetentie