Home > Basisrechten > Opvang en onderdak > Huren 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Huren

Mogen vrouwen zonder verblijfsvergunning een huis huren?
Ja. Ook vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen een woning huren. Dit is niet strafbaar. Toch kunnen ze niet zomaar elke woning huren of onderhuren.

Wat kan niet?

 • Een woning van de woningbouwvereniging huren. Een woningbouwvereniging is een organisatie die goedkope huurwoningen verhuurt. Ook is onderhuren bij mensen die van de woningbouwvereniging huren verboden.
 • Geen huisvestingsvergunning krijgen. Dit is een vergunning om in een goedkope huurwoning of koopwoning te mogen wonen.
 • Geen recht op huurtoeslag. Huurtoeslag kan alleen aangevraagd worden als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning. Als een vrouw zonder verblijfsvergunning nog staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)op een bepaald woonadres kan niemand in die woning meer huurtoeslagkrijgen. Dit kan als ze vroeger legaal verblijf had in Nederland.


Wat kan wel?

 • Een kamer of huis huren bij een particuliere verhuurder.
 • Een kamer of huis onderhuren (van een andere huurder huren) als de verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven.
  Let op: huiseigenaren mogen de inschrijving en de status van de (onder)huurder wel checken in de GBA.
 • Een huis kopen.

Welke rechten heeft een persoon zonder verblijfsvergunning als huurder?

Recht op huurbescherming als huurder

Huurbescherming zorgt ervoor de dat verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten.

Recht op huurbescherming als onderhuurder

Als de verhuurder toestemming heeft gegeven voor onderhuur van een huis, heeft de onderhuurder huurbescherming. Iemand die een kamer onderhuurt, heeft alleen huurbescherming tegenover de hoofdhuurder (degene bij wie de huurder inwoont). Iemand die zonder toestemming onderhuurt, heeft  geen recht op huurbescherming!

Inschrijving bij bedrijven voor energie, televisie, internet

Iemand die zelfstandig een woning huurt, kan zich inschrijven bij bedrijven voor energie (gas, water licht), televisie en internet. Deze bedrijven vragen geen identiteitsbewijs, maar wel een bewijs van huur.

Hoe werkt het in de praktijk?
Huurbescherming is in de praktijk moeilijk op te eisen. Als niet bewezen kan worden dat de 'illegale' vrouw op een vast adres woonde, is de huurbescherming ook niet in te roepen. Veel verhuurders geven bijvoorbeeld geen huurcontract en geen bewijs van huurbetaling. Ook mogen huurders vaak geen post op het woonadres krijgen.

Daarom is het erg belangrijk om vanaf het begin zo veel mogelijk bewijs te verzamelen dat de vrouw op een vast adres woont. Tips voor bewijs:

 • Recepten van de dokter waar het adres op staat
 • Abonnement van een sportschool of andere club met het adres
 • Check de database van bedrijven die eten bezorgen, daar staat het adres en de naam in

De verhuurder vaak dat de vrouw illegaal in Nederland is. De verhuurder kan soms dreigen de vrouw uit het huis te zetten als ze klaagt over het verhogen van de  huur of het niet terugbetalen van de borgsom. Maar de verhuurder mag niet iemand uit een huis zetten vanwege illegaal verblijf in Nederland. Gebeurt dit toch, dan kunt u naar de rechter stappen om dit aan te vechten. Ook is het verboden om opeens de huur extreem te verhogen.  Als dit gebeurt, kunt u klagen bij de huurcommissie. Neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in huurrecht voor advies.

Veel vrouwen zonder verblijfsvergunning zitten in onderhuur zonder toestemming van de verhuurder. Zij hebben geen huurbescherming. Let op: onderhuurders die geen huurbescherming hebben kunnen vrij makkelijk uit hun huis of kamer worden gezet.


HANDIGE LINKS
-Woonbond
-Huurtoeslag
-Huurcommissie

    © Stichting LOS