Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Humanitair > Verblijfsvergunning Mensenhandel 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning Mensenhandel

Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is een erge vorm van uitbuiting. Het is een schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Dit betekent dat zij ook verplicht is om aan de slachtoffers van mensenhandel opvang en bescherming te bieden. Slachtoffers of getuigen van mensenhandel vallen onder een speciale regeling: de B9-procedure. Ook slachtoffers die ‘illegaal’ zijn in Nederland. Met deze procedure is het mogelijk om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen.

Hoe werkt de procedure?

1. Bedenktijd
De politie moet altijd bedenktijd bieden aan een ‘illegale’ vrouw als ze ook maar een klein vermoeden heeft ze slachtoffer is van mensenhandel. Dat kan gebeuren als de politie op de werkplek van de vrouw komt. Een vrouw kan ook via hulpverlening terecht komen bij de politie of zelf naar de politie gaan om te vertellen wat er is gebeurd. Dan volgt een intakegesprek met de politie. Meestal krijgt het slachtoffer dan bedenktijd voor drie maanden. Dit betekent dat ze tijd krijgt om te bedenken of ze aangifte wil doen van mensenhandel bij de politie. Tijdens deze bedenktijd hoeft zij niet terug te keren naar het eigen land. Ze heeft recht op opvang in een vrouwenopvang en krijgt een financiële steun.

2. Aangifte
Bij de aangifte vertelt de vrouw alles wat ze weet van de mensenhandel aan de politie. De politie gebruikt dit voor de opsporing van de daders. Om die opsporing makkelijker te maken, moet de politie de vrouw een tijdelijke verblijfsvergunning geven op grond van de regeling mensenhandel. Als de vrouw besluit om aangifte te doen, dan is de aangifte meteen een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Ze mag dan legaal in Nederland blijven. Het aanvragen van een verblijfsvergunning als slachtoffer mensenhandel kost geen geld.

In de praktijk gebeurt het soms dat de politie geen verblijfsvergunning geeft, omdat ze vinden dat de aangifte niet genoeg aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek. Ze weigeren dan de informatie van de vrouw als aangifte op te nemen, of ze weigeren een vergunning te geven. Geef dus duidelijk aan bij de politie dat de vrouw echt aangifte wil doen.

Welke rechten heeft iemand die in de bedenktijd zit of een verblijfsvergunning als slachtoffer mensenhandel heeft?
Kijk hier op welke sociale voorzieningen iemand recht heeft die in de bedenktijd zit of al een verblijfsvergunning als slachtoffer mensenhandel heeft.

Mogen gezinsleden over komen uit het buitenland?
Ja, maar alleen als ze de partner of minderjarige kinderen van de vrouw zijn. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De gezinsleden verblijven samen met de vrouw in Nederland
 • Er is geen twijfel dat de gezinsleden familie van elkaar zijn
Gezinsleden mogen werken in Nederland.

Wat als het slachtoffer geen aangifte kan of wil doen?
Als het slachtoffer geen aangifte kan of wil doen, kan ze soms toch een verblijfsvergunning krijgen. Het is lastig om zo’n vergunning te krijgen. Dan moet bewezen worden dat het slachtoffer geen aangifte kan of wil doen vanwege:
 • Ernstige bedreiging(en) van de dader of
 • Medische of psychische problemen.
Deze vergunning geldt voor 1 jaar en kan niet worden verlengd. Na 1 jaar kan het slachtoffer wel een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf aanvragen.

3. Vergunning stopt
De vergunning als slachtoffer mensenhandel geldt voor de tijd dat het onderzoek en de strafzaak tegen de dader duurt. Na drie jaar vergunning wordt deze omgezet in een permanente vergunning. Dat gebeurt ook als de dader veroordeeld wordt. Als het onderzoek of de strafzaak binnen de drie jaar stopt, verliest het slachtoffer de verblijfsvergunning. In de praktijk wordt dan vaak een procedure begonnen over het beëindigen van de strafzaak, zodat de vergunning verlengd kan worden.

4. Voortgezet verblijf
Als de verblijfsvergunning stopt binnen 3 jaar, kan een vergunning voor voortgezet verblijf aangevraagd worden op grond van schrijnendheid. Bij de beslissing om een verblijfsvergunning schrijnend te geven aan slachtoffers mensenhandel wordt gekeken naar:
 • Het risico op wraak van de mensenhandelaar
 • Het risico op vervolging in het land van herkomst, bijvoorbeeld op grond van prostitutie
 • De mogelijkheden voor sociale en maatschappelijke herintegratie in de samenleving in het land van herkomst. Rekening wordt gehouden met de specifieke culturele achtergrond en het eventuele prostitutieverleden van de vrouw, duurzame ontwrichting van familierelaties, de eventuele maatschappelijke opvattingen over prostitutie en het overheidsbeleid in het land van herkomst.
Bewezen moet worden dat de vrouw niet kan terugkeren naar het land van herkomst. Dit is in de praktijk heel lastig te bewijzen. Van belang is:
 • Hoe is het contact met de familie in het land van herkomst?
 • Is de familie op de hoogte van de werkzaamheden van de vrouw in Nederland?
 • Hoe is de juridische en sociaal maatschappelijke positie van (ex) prostituees in het land van herkomst?
 • Is er kans op represailles door de mensenhandelaren?
MEER INFO
-Brochure B9 procedure
-Vrouwenopvang
-Uitbuiting
-Verblijfsvergunning schrijnend

HANDIGE LINKS
-CoMensha
-BLinN

    © Stichting LOS