ilegalevrouw.nl - Uitbuiting

Uitbuiting

Wat is uitbuiting?
Veel vrouwen komen naar Nederland om te werken en geld naar huis te sturen.  Ze zijn hier vaak naartoe gestuurd door kennissen, vrienden of dorpsgenoten. Soms wordt verteld dat ze veel geld zullen verdienen. Of dat ze een opleiding en een nette baan krijgen. Maar eenmaal in Nederland blijken dit leugens. Ze moeten bijvoorbeeld veel te lang werken, krijgen geen of weinig loon of moeten een schuld afbetalen aan de werkgever.

Sommige vrouwen worden slecht behandeld op het werk. Sommigen worden zelfs met geweld gedwongen tot prostitutie. In Nederland is het verboden iemand te dwingen om te werken of om iemand uit te buiten, dit heet mensenhandel. Het is een ernstige misdaad.

Wat te doen bij uitbuiting of mensenhandel?
Als u iemand kent die slachtoffer is van mensenhandel of uitbuiting, kunt u het beste advies vragen aan de volgende hulporganisaties:

BLinN (Bonded Labour in Nederland)
info@blinn.nl
020 5231100

CoMensha  (Co÷rdinatiecentrum Mensenhandel)
info@comensha.nl
033 4481186

Als een 'illegale' vrouw slachtoffer is van ernstige uitbuiting of mensenhandel kan ze in aanmerking komen voor speciale bescherming. Dit heet de B-9 regeling. In sommige gevallen  kan een vrouw dan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.
MEER INFO
-Brochure rechten slachtoffers uitbuiting
-Verblijfsvergunning mensenhandel B-9
-Verblijfsvergunning schrijnendheid

HANDIGE LINKS
-BLinN
-CoMensha