ilegalevrouw.nl - Psychologische en psychiatrische zorg

Psychologische en psychiatrische zorg

Heeft een 'illegale' vrouw recht op psychologische of psychiatrische zorg?
Door de situatie waarin 'illegale' vrouwen leven kunnen psychiatrische en psychische problemen ontstaan. Wanneer een 'illegale' vrouw bijvoorbeeld verslaafd, agressief, depressief of psychisch ziek is, heeft ze deze zorg nodig. Als psychologische of psychiatrische zorg medisch noodzakelijk is, heeft een 'illegale' vrouw hier recht op. Als de patiënt de kosten van de zorg niet zelf kan betalen, kan de hulpverlener (een gedeelte van) de kosten terug vragen bij het CAK.
 
Toegang tot psychologische of psychiatrische zorg?
Psychologische of psychiatrische zorg wordt meestal uitgevoerd door GGZ-instelling of WLZ-instelling.

GGZ-instelling
Zorg met een afspraak (bijvoorbeeld na een verwijzing van de dokter) wordt vergoed door het Zorginstituut Nederland. Als u naar een GGZ-instelling gaat, vraag dan of ze een contract hebben met het CAK. Is dit niet zo, vraag dan of ze dit willen doen. Alleen dan kan de instelling de kosten declareren.

WLZ-instelling
Bepaalde soorten zorg vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bijvoorbeeld opname in een psychiatrisch ziekenhuis of intensieve behandeling thuis. Kijk in deze lijst om te zien welke zorg onder de WLZ valt.

Mensen mét een verzekering krijgen toegang tot de WLZ-zorg via een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ indicatie). Het CIZ geeft geen indicatie af voor mensen zonder verblijfsvergunning. Maar als een arts of de instelling zelf oordeelt dat WLZ-zorg noodzakelijk is, dan kan de instelling contact opnemen met het CAK voor een contract. Dan worden ook de kosten vergoed.
MEER INFO
-Lijst GGZ instellingen
-Lijst AWBZ instellingen

-Verblijfsvergunning medisch

HANDIGE LINKS
-CIZ
-GGZ
-Zorginstituut Nederland