ilegalevrouw.nl - Werken in loondienst, als kennismigrant, als zelfstandige

Werken in loondienst, als kennismigrant, als zelfstandige


Werken in loondienst

Dit betekent werken voor een werkgever in Nederland. De werkgever haalt iemand uit het buitenland om voor hem te werken in loondienst.

Wat zijn de voorwaarden?
  • De werkgever heeft een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor de werknemer: om een TWV te krijgen moet de werkgever moet eerst proberen om werknemers te vinden in Nederland en Europa. De werknemer moet tussen de 18 en 45 jaar oud zijn. Kijk hier voor de andere voorwaarden voor een TWV.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst
  • De werknemer heeft voldoende inkomen (minimumloon)

De verblijfsvergunning voor arbeid is via de TWV gebonden aan de werkgever. Als de werknemer ontslag neemt of krijgt, vervalt de verblijfsvergunning. Voor een nieuwe verblijfsvergunning voor arbeid bij een andere werkgever moet die nieuwe werkgever opnieuw een TWV aanvragen. Als de aanvraag binnen 2 jaar na het vervallen van de verblijfsvergunning ingediend wordt, is geen nieuwe MVV nodig.

Werken als kennismigrant
Dit betekent werken voor een werkgever in Nederland als hoogopgeleide. De werkgever moet zich registreren voor de procedure kennismigranten bij de IND. Een kennismigrant heeft geen TWV nodig.

Wat zijn de voorwaarden?
  • Hoog minimum bruto jaarinkomen. Kijk hier voor het precieze bedrag.
  • De werkgever heeft een verklaring voor de toelating van kennismigranten ondertekend. Dit hoeft maar 1 keer. Deze verklaring geldt dan voor alle aanvragen die de werkgever doet  voor de procedure kennismigranten. Werkgever is door de IND toegelaten tot de procedure voor kennismigranten.
  • Een arbeidsovereenkomst voor arbeid in loondienst of een aanstellingsbesluit of een werkgeversverklaring van de buitenlandse werkgever
De kennismigrant houdt zijn verblijfsvergunning zolang hij aan de criteria voldoet, ook als hij van werkgever of functie verandert. De vergunning gaat niet verloren bij maximaal 3 maanden werkloosheid.

Werken als zelfstandige
Dit betekent dat iemand een eigen bedrijf heeft in Nederland.

Wat zijn de voorwaarden?
  • Een 'wezenlijk Nederlands economisch doel dienen' met het eigen bedrijf. Hiervoor geldt een puntensysteem. Kijk hier voor meer informatie over het puntensysteem.
  • Voldoen aan de voorwaarden voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep
  • Voldoende inkomen hebben. Kijk hier voor het precieze bedrag. Het inkomen moet blijken uit het ondernemingsplan. Dit inkomen moet voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn
  • Als de zelfstandig ondernemer freelancer is: een opdracht  in Nederland die de buitenlandse zelfstandige ondernemer als freelancer gaat uitvoeren

Kunnen gezinsleden mee komen naar Nederland?
Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij familie. Ze hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. Als de gezinsleden tegelijk met de werknemer naar Nederland willen komen, is het aan te raden om de MVV samen aan te vragen. De kosten zijn dan lager.

Mogen gezinsleden werken in Nederland?
Gezinsleden van een kennismigrant en van zelfstandig ondernemers hebben geen TWV nodig. Zij mogen vrij werken in Nederland. Gezinsleden van iemand die werkt in loondienst hebben een TWV nodig om te mogen werken.
MEER INFO
-Brochure "Werken in loondienst of als kennismigrant"
-Verblijfsvergunning bij familie

HANDIGE LINKS