ilegalevrouw.nl - Strafbaarstelling illegaal verblijf

Strafbaarstelling illegaal verblijf

Is illegaal verblijf strafbaar voor de vrouw zelf?
Sinds 1 januari 2012 is het strafbaar om in Nederland te blijven met een inreisverbod of ongewenstverklaring. De regering-Rutte II wil ook gewoon illegaal verblijf strafbaar maken, maar die wet is nog niet ingevoerd.

 
Wanneer krijgt een 'illegale' vrouw een inreisverbod?
Als een 'illegale' vrouw niet vertrekt nadat zij een terugkeerbevel heeft gekregen, krijgt zij een inreisverbod. Een inreisverbod wordt in principe voor 2 jaar gegeven en vervalt nadat de vrouw 2 jaar buiten Nederland heeft verbleven. Een 'illegale' vrouw die een strafblad heeft kan een inreisverbod met een langere termijn krijgen, bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar. Kinderen krijgen geen inreisverbod.
 
Een vrouw die met een inreisverbod in Nederland verblijft, kan een boete krijgen van maximaal € 3.800 of 6 maanden ‘vervangende hechtenis’. Een aanvraag verblijfsvergunning wordt niet in behandeling genomen als de vrouw een inreisverbod heeft. Een inreisverbod zonder dat er sprake is van een strafblad wordt ingetrokken als zij vanuit het buitenland een mvv aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet.
 
 
Wanneer wordt een 'illegale' vrouw ongewenstverklaard?
Een ongewenstverklaring wordt alleen nog gegeven aan EU-burgers die een strafblad hebben. Een ongewenstverklaring wordt voor 5 of 10 jaar gegeven. Na deze termijn kan de vrouw vanuit het buitenland om opheffing vragen. Heel soms lukt het de advocaat om bij de rechtbank opheffing van de ongewenstverklaring te krijgen zonder dat de vrouw eerst naar het buitenland moet.
 
Op verblijf met een ongewenstverklaring staat een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een boete van maximaal € 7.600,-. Dat komt bovenop eventuele vreemdelingendetentie.

Iemand met een ongewenstverklaring kan niet legaal worden. Elke aanvraag wordt direct afgewezen vanwege de ongewenstverklaring.

Hulp aan iemand die ongewenstverklaard is, wordt gezien als medeplichtigheid aan een misdrijf en is dus strafbaar.


Is hulp aan een 'illegale' vrouw strafbaar?
Hulp geven aan 'illegale' vrouwen is niet strafbaar, zolang het niet uit winstbejag gebeurt.

WEL is strafbaar:
  • Onderdak bieden aan een 'illegale' vrouw zonder het te melden aan de vreemdelingenpolitie
  • Hulp aan vrouwen die ongewenstverklaard zijn
Verder kunnen problemen ontstaan met de belastingdienst (huur- en zorgtoeslag) en met de verhuurder (illegale inwoning).

MEER INFO

HANDIGE LINKS