ilegalevrouw.nl - Terugkeer

Terugkeer

Terugkeer kan vrijwillig zijn, daarbij helpen speciale organisaties vaak. Iemand kan ook worden gedwongen om terug te keren naar het land van herkomst.

Hoe kun je hulp krijgen bij vrijwillige terugkeer?
Er zijn een aantal organisaties die helpen bij terugkeer, de belangrijkste zijn:

1. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
Het IOM biedt:
  • Een ticket voor de terugkeer naar het land van herkomst
  • Hulp bij het aanvragen van een paspoort als de vrouw deze niet meer heeft
  • Eventuele extra financiŽle bijdragen, afhankelijk van de juridische positie van de vrouw in Nederland en afhankelijk van het het herkomstland. Er zijn extra bijdragen mogelijk voor families met kinderen.
  • Voor bepaalde groepen ondersteuning in het herkomstland, zoals mensen met medische problemen, slachtoffers mensenhandel en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMVís)
  • Voorwaarde voor steun van het IOM is het intrekken van alle eventueel nog lopende procedures in Nederland.
Let op: Vrijwillige terugkeer met IOM is ook mogelijk vanuit vreemdelingendetentie.

2. Maatwerk bij Terugkeer
Deze organisatie is aanvullend aan het aanbod van het IOM, en biedt praktische ondersteuning in bepaalde landen. Voorbeelden zijn: hulp bij eerste opvang, hulp bij het vinden van een baan, school voor kinderen, medische zorg.

Hoe vindt gedwongen terugkeer plaats?
Migranten die NIET bekend waren bij de Nederlandse overheid en die in aanraking komen met de Nederlandse overheid, moeten eerst een bepaalde periode krijgen om hun terugkeer zelfstandig te regelen. Zij kunnen een terugkeerbevel en een meldplicht krijgen. Als zij de termijn voor vrijwillige terugkeer overschrijden, krijgen zij een inreisverbod en zijn zij strafbaar bij langer verblijf. Zij kunnen ook in vreemdelingendetentie gehouden worden.

Migranten die WEL bekend waren bij de Nederlandse overheid hebben al een terugkeerbevel en een termijn voor vrijwillige terugkeer gekregen. Als zij de termijn voor vrijwillige terugkeer overschrijden krijgen zij een inreisverbod en kunnen in vreemdelingendetentie gezet worden.

Afgewezen asielzoekers kunnen, als de termijn voor vrijwillige terugkeer afgelopen is, overgeplaatst worden naar de VrijheidsBeperkendeLocatie (VBL). Vandaar uit wordt aan hun terugkeer gewerkt, vooral door gesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). In het algemeen houden zij hun opvang zolang zij hun best doen om hun vertrek voor te bereiden.

MEER INFO
-Vreemdelingendetentie

HANDIGE LINKS
-IOM
-Maatwerk bij Terugkeer