ilegalevrouw.nl - Controle op straat

Controle op straat

Wanneer mag de politie vragen om een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning?
De politie mag niet zomaar om een identiteitsbewijs vragen, maar alleen als dit nodig is voor de uitoefening van zijn taak. Als de politie een reden heeft om iemand aan te houden, bijvoorbeeld omdat iemand zich niet houdt aan de verkeersregels, of omdat de politie die persoon verdenkt van een strafbaar feit, dan mag de politie ook om haar identiteitsbewijs vragen.

Als iemand geen identiteitsbewijs heeft, dan kan de politie daaruit de conclusie trekken dat die persoon misschien geen verblijfsvergunning heeft. De politie mag dan verder vragen naar de verblijfsvergunning. De politie mag die persoon ook 6 uur lang vasthouden in het politiebureau om verder onderzoek te doen. Dit heet 'overbrenging voor verhoor'. Deze tijd kan soms met 48 uur verlengd worden, maar daarvoor is toestemming van de korpschef nodig.


MEER INFO

HANDIGE LINKS