ilegalevrouw.nl - Mensenhandel

Mensenhandel

Recht op opvang en verblijf voor slachtoffers mensenhandel?
Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben en slachtoffers of getuige worden van mensenhandel hebben recht op opvang en bescherming. Zij vallen onder een speciale regeling: de B9-regeling. Dit geldt ook voor slachtoffers mensenhandel die ‘illegaal’ zijn in Nederland. Met deze procedure is het mogelijk om een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen.In de vrouwenopvang komen slachtoffers mensenhandel terecht via CoMensha of de politie, maar soms melden ze zichzelf of via hulpverleners.

Hoe werkt toegang tot de vrouwenopvang voor slachtoffers van mensenhandel?
Belangrijk voor de toegang tot de vrouwenopvang voor  slachtoffers is het doen van aangifte bij de politie. In de wet is geregeld dat slachtoffers recht hebben op verblijf en opvang voor zover zij meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek en ook alleen voor zolang het strafrechtelijk onderzoek duurt. De opvang is geregeld in de B9-regeling. Het is ook mogelijk voor vrouwen om beroep te doen op de B9-regeling  zonder te verblijven in een vrouwenopvang, slachtoffers kunnen ook bij een vriendin of partner wonen.

Kijk hier voor volledige informatie over de B9-procedure bij verblijfsvergunning mensenhandel.

Recht op sociale voorzieningen?
Waar heeft een vrouw die gebruik maakt van de bedenktijd recht op?
•    advocaat
•    opvangplek
•    leefgeld via RvB
•    ziektekostenverzekering via RvB

Waar heeft een vrouw met een verblijfsvergunning B9 recht op?
•    advocaat
•    huurwoning
•    financiële steun (uitkering)
•    ziektekostenverzekering
•    opleiding volgen / werken
MEER INFO
-Verblijfsvergunning mensenhandel (B9)
-RvB

HANDIGE LINKS
-CoMensha
-BLinN