ilegalevrouw.nl - Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Wat is zorgtoeslag en huurtoeslag?
Zorgtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die de premie voor hun zorgverzekering moeilijk kunnen betalen.Huurtoeslag is een toeslag van de belastingdienst voor mensen die hun huur moeilijk kunnen betalen. Toeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. 
 
Wie heeft recht op zorgtoeslag en huurtoeslag?
  • Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben zonder inkomenseis.
  • Vrouwen die procederen over de verlenging van deze verblijfsvergunning of tegen de intrekking van hun verblijfsvergunning, totdat hun zaak bij de rechtbank komt.

NIEUW!
Volgens de wet hebben legale bewoners waarvan bekend is dat bij hen een 'illegale' vrouw of 'illegaal' kind inwoont, geen recht op huurtoeslag. Dat kan tot onlogische situaties leiden, bijvoorbeeld wanneer een gezin samenwoont maar één van de gezinsleden geen verblijfsvergunning heeft.

Op 1 september 2011 heeft het Hof van Justitie in Luxemburg (application 37115/11 Yeshtla vs NL) aan Nederland vragen gesteld over huurtoeslag. Dit betrof een legale moeder met een 'illegaal' kind wat bij haar inwoonde. De vragen wijzen erop dat het Hof het niet eens is met het intrekken van de huurtoeslag van de moeder.

Het is daarom de moeite waard om in vergelijkbare situaties waarbij de huurtoeslag ingetrokken dreigt te worden, te procederen tegen dit besluit.

MEER INFO
-Gezondheidszorg
-Huren

HANDIGE LINKS
-Belastingdienst, toeslagen