Home 

Nieuwsbrief
Stichting LoS

Wat is er te vinden op iLegalevrouw.nl?
Informatie over de rechten en juridische mogelijkheden van vrouwen zonder verblijfsvergunning. Op deze website vindt u uitleg over de basisrechten van vrouwen zonder verblijfsvergunning en tips om deze rechten in de praktijk te realiseren. Verder vindt u informatie over verblijfsvergunningen (legaal worden), rechten bij controle door de politie en detentie. Tot slot heeft deze website een sociale kaart met handige adressen voor hulpverlening. Om toegang te krijgen tot deze sociale kaart heeft u een inlogcode nodig van Stichting LOS.

Voor wie is iLegalevrouw.nl?
Voor iedereen die hulp verleent aan vrouwen zonder verblijfsvergunning.
Voor vragen over de rechtspositie van 'illegale' kinderen, zie de website iLegaalkind.nl


Ik wil meer informatie over:

Basisrechten
Legaal worden
Politie en terugkeer


    © Stichting LOS