Home > Legaal worden 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Legaal worden


Er zijn drie soorten verblijfsvergunningen in Nederland:

Asiel is een vorm van bescherming. Een verblijfsvergunning asiel is bedoeld voor mensen die in Nederland bescherming zoeken. Bijvoorbeeld omdat ze risico lopen op marteling in het thuisland. Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen. Mensen die in Nederland asiel aanvragen, komen in de asielprocedure. Met deze procedure bepaalt de IND of zij recht hebben op een verblijfsvergunning asiel.

Een verblijfsvergunningen voor mensen die geen asiel hebben aangevraagd, heet een verblijfsvergunning regulier. Mensen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben zo’n verblijfsvergunning nodig. Er bestaan verschillende soorten verblijfsvergunningen. Dit ligt aan het doel van het verblijf in Nederland, bijvoorbeeld werken, studeren, familie of andere redenen. Voor elk soort reguliere verblijfsvergunning gelden aparte voorwaarden.

Soms zijn er humanitaire redenen waarom migranten niet uit Nederland kunnen vertrekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor slachtoffers van mensenhandel, van huiselijk of eergerelateerd geweld, mensen die een medische behandeling nodig hebben of die niet uit Nederland kunnen vertrekken omdat hun herkomstland geen reisdocumenten afgeeft. Er zijn ook speciale regels voor de toelating van kinderen die al lang in Nederland zijn.

    © Stichting LOS