Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Asiel 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning Asiel

Wanneer heeft iemand recht op een verblijfsvergunning asiel?
In het algemeen als iemand:
  • Gegronde reden heeft om te vrezen voor vervolging in het thuisland vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of behoren tot een bepaalde sociale groep in het thuisland én daartegen geen bescherming kan krijgen van de overheid
  • Risico loopt op onmenselijke behandeling in het thuisland (zoals marteling of vrouwenbesnijdenis) én daartegen geen bescherming kan krijgen van de overheid
  • Bepaalde traumatische ervaringen heeft gehad in het thuisland
  • Niet terug kan keren omdat de situatie in het thuisland te onveilig is
  • Een gezinslid heeft die minder dan 3 maanden geleden een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen in Nederland

Wanneer heeft iemand GEEN recht op een verblijfsvergunning asiel?
In het algemeen als:

  • Een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag voor asiel
  • Een afwijzing van een eerdere asielaanvraag in Nederland en er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden
  • Iemand een ernstig misdrijf heeft begaan

Verblijfsvergunning asiel voor vrouwen in speciale situaties
Vrouwen kunnen in sommige gevallen een asielvergunning krijgen als ze bij terugkeer risico lopen op onmenselijke behandeling in het herkomstland. Voorbeelden hiervan zijn het risico op vrouwenbesnijdenis, mensenhandel en eergerelateerd geweld.
Ook in Nederland geboren kinderen die risico lopen op meisjesbesnijdenis kunnen een asielvergunning krijgen. Die vergunning geldt dan ook voor hun ouders en andere gezinsleden.

Hoe gaat de procedure?
Voor meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning asiel en de asielprocedure, kijk bij 'meer info'. Goed om te weten is dat het aanvragen van deze verblijfsvergunning geen geld kost.
MEER INFO
-Verblijfsvergunning asiel voor vrouwen
-Asielprocedure
-Opvang tijdens asielprocedure

HANDIGE LINKS
-Vluchtelingenwerk

    © Stichting LOS