Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Asiel > Verblijfsvergunning asiel voor vrouwen 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning asiel voor vrouwen

De Nederlandse overheid heeft speciaal asielbeleid gericht op vrouwen. Vrouwen kunnen in sommige gevallen een asielvergunning krijgen als ze bij terugkeer risico lopen op onmenselijke behandeling in het thuisland, zoals vrouwenbesnijdenis, eergerelateerd geweld of mensenhandel.

Vrouwenbesnijdenis
Vrouwen die bij terugkeer naar het thuisland een reëel  risico lopen op vrouwelijke genitale verminking (vrouwenbesnijdenis), kunnen een verblijfsvergunning asiel krijgen. Dit geldt ook voor meisjes die in Nederland geboren zijn, en die bij terugkeer naar het land van herkomst van de ouders bedreigd worden met genitale verminking. Ouders waarvan de minderjarige dochter(s) risico lopen op genitale verminking, kunnen ook een verblijfsvergunning asiel krijgen.
Er zijn twee voorwaarden:
  • De overheid in het thuisland kan of wil geen bescherming bieden tegen vrouwenbesnijdenis.
  • De vrouw kan niet op een andere plek in het thuisland wonen waar ze geen risico loopt op vrouwenbesnijdenis.
Op dit moment kunnen vrouwen uit Somalië, Sierra Leone, Burkina Faso en het platteland van Guinee een verblijfsvergunning krijgen vanwege risico op genitale verminking.

Eergerelateerd geweld
Vrouwen die bij terugkeer naar het thuisland een reëel risico lopen op eergerelateerd geweld kunnen een verblijfsvergunning asiel krijgen. Voorwaarde is dat overheid in het thuisland geen bescherming kan bieden. Als de vrouw bij een minderheidsgroep hoort, zal sneller geaccepteerd worden dat bescherming van de overheid in het thuisland niet voldoende is. Op dit moment kunnen vrouwen uit Afghanistan en Irak een verblijfsvergunning krijgen als zij slachtoffer dreigen te worden van eergerelateerd geweld.

Mensenhandel
Als een slachtoffer van mensenhandel bij terugkeer naar het thuisland een reëel risico loopt op wraak van bijvoorbeeld de mensenhandelaar, kan ze een verblijfsvergunning asiel krijgen. Voorwaarde is dat overheid in het thuisland hiertegen geen bescherming kan bieden.

Vrouwen die zijn gedwongen tot prostitutie in het thuisland, kunnen soms ook een verblijfsvergunning asiel krijgen. Voorwaarde is dat prostitutie in het thuisland strafbaar is of dat zij bij terugkeer naar het thuisland als sociale outcasts worden gezien.

MEER INFO
-Opvang in een AZC

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS