Home > Basisrechten > Familierecht > Kinderen krijgen > Erkenning van het kind 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Erkenning van het kind

Een man die niet de vader van een kind is, kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Hierdoor wordt hij de juridische vader van het kind en is hij verplicht om zijn kind financieel te onderhouden.
 
Wanneer moet een kind worden erkend?
Als de ouders getrouwd zijn, hoeft het kind niet door de vader erkend te worden. Dat gebeurt automatisch. Als de ouders niet getrouwd zijn, moet de vader zijn kind erkennen. Als het kind een Nederlandse vader heeft, is het belangrijk het kind vóór het 7 jaar te erkennen. Dan krijgt het kind automatisch  de Nederlandse nationaliteit. Advies is wel om het kind voor de geboorte te erkennen. Dit geeft het kind meteen vanaf de geboorte meer rechten.

Hoe kan een kind worden erkend?
Erkenning kan plaats vinden bij de gemeente, via een ´notariële akte´ of via de rechter.

1.    Bij de gemeente
Om een kind bij de gemeente te erkennen gelden de volgende voorwaarden:
  • Identiteitsbewijs vader en moeder
  • (Gelegaliseerde) geboorteakte vader en moeder
  • (Gelegaliseerd) bewijs van ongehuwd-zijn vader en moeder
  • De vader is ouder dan zestien
  • De moeder moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Als het kind ouder is dan 12 moet het kind ook toestemming geven.

2.    Via een notariële akte
Een kind kan ook erkend worden via een notariële akte. Dit moet bij de notaris. Hiervoor is een Nederlands identiteitsbewijs nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Notaristelefoon (0900 3469393) of een notaris.

3.    Via de rechter
Een moeder en een kind kunnen het vaderschap laten vaststellen door de rechtbank. Dit heet 'gerechtelijke vaststelling' van het vaderschap. Dit kan bijvoorbeeld als de vader het kind niet wil erkennen of omdat de vader van het kind overlijdt voordat hij het kind heeft erkend. Dit kan ook als het kind ouder is dan 7 jaar. Gerechtelijke vaststelling kan alleen als het kind nog niet erkend is door iemand anders.

Let op: erkenning is níet hetzelfde als gezag.

MEER INFO
-Gezag over het kind

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS