Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Werk > Werk zoeken in Nederland als afgestudeerde > In Nederland afgestudeerd 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

In Nederland afgestudeerd

Een student die afgestudeerd of gepromoveerd is in Nederland, kan een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde aanvragen. Deze vergunning geeft een jaar de tijd om een baan in Nederland te vinden. De afgestudeerde moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde.

Wat zijn de voorwaarden?
  • Een diploma behaald aan een Nederlandse hogeschool of universiteit
  • Het diploma is niet ouder dan één jaar
  • In Nederland hebben gestudeerd met een verblijfsvergunning voor studie
  • Niet eerder gebruik hebben gemaakt van het zoekjaar voor in Nederland afgestudeerden

Werken tijdens het zoekjaar?
Met een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar afgestudeerde is een TWV niet vereist. Dit betekent dat iedereen met deze verblijfsvergunning vrij mag werken in Nederland.

Kunnen gezinsleden over komen naar Nederland?
Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Alleen de partner en kinderen kunnen voor langere tijd laten overkomen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging. Ze hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. De gezinsleden hebben geen TWV nodig. Zij mogen vrij werken in Nederland.    © Stichting LOS