Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Werk > Werk zoeken in Nederland als afgestudeerde > In het buitenland afgestudeerd 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

In het buitenland afgestudeerd

Een student die niet langer dan 3 jaar geleden een buitenlands diploma heeft behaald, kan een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide aanvragen. Dit is bedoeld om hoogopgeleide mensen de kans te geven in Nederland een baan als kennismigrant te zoeken.

Wat zijn de voorwaarden?
  • Minimaal een Master-titel. Dit diploma is behaald aan een Nederlandse universiteit of internationaal erkende universiteit in het buitenland. Deze komt voor in de top-150 van één van de volgende ranglijsten: Times Higher Education Supplement en Jiao Tong Shanghai University.
  • Het diploma is niet ouder dan drie jaar
  • Een internationale diplomawaardering. Dit vertelt wat de waarde is van het buitenlandse diploma of opleiding in Nederland
  • Een minimale score van 35 van de 40 punten via het puntensysteem. Met dit systeem wordt gekeken naar opleiding, leeftijd en kans op welslagen in Nederland. Punten kunnen bijvoorbeeld gehaald worden met kennis van de Nederlandse of Engelse taal. Extra punten kunnen ook gescoord worden als de afgestudeerde tussen de 21 en 40 jaar oud is. Kijk hier voor meer informatie over het puntensysteem.
  • Niet eerder gebruik hebben gemaakt van het zoekjaar voor in Nederland afgestudeerden.
Werken tijdens het zoekjaar
Met een verblijfsvergunning voor verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide is een TWV vereist. Dit betekent dat iemand met deze verblijfsvergunning alleen mag werken in Nederland als de werkgever een TWV heeft.

Kunnen gezinsleden mee komen?
Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Alleen de partner en kinderen kunnen voor langere tijd laten overkomen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging. Ze hoeven alleen niet het examen inburgering te halen.  Het is aan te raden om de MVV samen aan te vragen, omdat er dan sneller beslist wordt door de IND. Dan kunnen de hoogopgeleide en de gezinsleden samen naar Nederland reizen. De gezinsleden mogen in Nederland alleen werken als de werkgever een TWV heeft.

    © Stichting LOS