Home > Politie & Terugkeer > Overheidscontroles > Overige controle 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Overige controle

Wanneer mogen andere diensten iemand controleren?
Bij elke instelling hangt het van hun taak af of zij de identiteit van personen mogen controleren.

  • Woningbouwvereniging
De woningbouwvereniging bezit woningen die zij verhuurt. In het huurcontract staan de rechten en plichten van de verhuurder en de huurder. Zo staat vaak in het huurcontract dat onderhuur en inwoning alleen onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan. Als een huurder zich niet aan het huurcontract houdt, kan het huurcontract ongeldig worden.

  • Burgerzaken
De gemeente moet voor veel van haar diensten het identiteitsbewijs van de aanvrager controleren. Als de gemeente tijdens haar werk merkt dat een identiteitsbewijs vals is, zal zij de politie waarschuwen. Als de gemeente erachter komt dat iemand geen verblijfsvergunning heeft, kan zij de Vreemdelingenpolitie waarschuwen.
 

MEER INFO

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS