Home > Basisrechten > Sociale voorzieningen > Rechtmatig verblijf 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Rechtmatig verblijf

Wanneer heeft een 'illegale' vrouw rechtmatig verblijf?
 1. Als een vrouw een verblijfsvergunning heeft, heeft zij rechtmatig verblijf.
 2. Als een vrouw geen verblijfsvergunning heeft, en er geen enkele procedure loopt, dan heeft zij geen rechtmatig verblijf.
 3. Als een vrouw bezig is met een procedure voor een verblijfsvergunning, of tegen het intrekken van haar oude verblijfsvergunning, dan kan zij misschien rechtmatig verblijf hebben. Hieronder staat een schema waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.
Tijdens de asielprocedure:
 • Tussen de asielaanvraag en de eerste beslissing van de IND is er rechtmatig verblijf.
 • Als de asielaanvraag in de Algemene Asielprocedure (versnelde procedure) wordt behandeld, is er tussen de negatieve beslissing van de IND en de wachttijd op de zitting van de rechtbank in beroep geen rechtmatig verblijf, maar wordt de vrouw ook niet uitgezet.
 • Als de asielaanvraag in de Verlengde Asielprocedure wordt behandeld, is er tussen de negatieve beslissing van de IND en de wachttijd op de zitting van de rechtbank in beroep wel rechtmatig verblijf.
 • Tussen de negatieve beslissing van de rechtbank in beroep en de wachttijd op het Hoger Beroep is er geen rechtmatig verblijf en kan de vrouw worden uitgezet.
 • Tussen een positieve beslissing van de rechtbank en de wachttijd op het Hoger Beroep (van de Minister) is er rechtmatig verblijf.

Tijdens een andere procedure:
 • Tussen de aanvraag voor een verblijfsvergunning en de eerste beslissing van de IND is er rechtmatig verblijf.
 • Tussen de negatieve beslissing van de IND en de wachttijd op de beslissing in bezwaar is er geen rechtmatig verblijf. Om te voorkomen dat de vrouw uitgezet wordt, moet tegelijk met het bezwaarschrift een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank worden aangevraagd. Tijdens de wachttijd op de voorlopige voorziening heeft de vrouw geen rechtmatig verblijf maar wordt zij ook niet uitgezet.
 • Tussen de negatieve beslissing in bezwaar en de wachttijd op de zitting van de rechtbank in beroep is er geen rechtmatig verblijf. Als er nog niet eerder een beslissing in een voorlopige voorziening is geweest, dan kan in deze fase nog een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Tijdens de wachttijd op de voorlopige voorziening heeft de vrouw geen rechtmatig verblijf maar wordt zij ook niet uitgezet.
 • Tussen de negatieve beslissing van de rechtbank in beroep en de wachttijd op het Hoger Beroep is er geen rechtmatig verblijf en kan de vrouw worden uitgezet.

Tijdens de procedure tegen het intrekken van de verblijfsvergunning:
 • Tussen de beslissing van de IND om de verblijfsvergunning in te trekken en de beslissing in bezwaar is er rechtmatig verblijf.
 • Tussen de negatieve beslissing in bezwaar en de wachttijd op de rechtbank in beroep is er geen rechtmatig verblijf. Om te voorkomen dat de vrouw uitgezet wordt, moet tegelijk met het bezwaarschrift een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank worden aangevraagd. Tijdens de wachttijd op de voorlopige voorziening heeft de vrouw geen rechtmatig verblijf maar wordt zij ook niet uitgezet.
 • Tussen de negatieve beslissing van de rechtbank in beroep en de wachttijd op het Hoger Beroep is er geen rechtmatig verblijf en kan de vrouw worden uitgezet.
MEER INFO
-Legaal worden

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS