Home > Basisrechten > Sociale voorzieningen 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Sociale voorzieningen

Hebben 'illegale' vrouwen recht op sociale voorzieningen?
In de Koppelingswet is geregeld dat de meeste sociale voorzieningen niet toegankelijk zijn voor 'illegale' vrouwen. Maar er zijn uitzonderingen, zeker voor vrouwen die nog procederen over hun verblijfsvergunning.

Recht op sociale voorzieningen bestaat voor:
  • Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben zonder inkomenseis, hebben recht op bijstand, bijzondere bijstand, kinderbijslag, kindertoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag.
  • Vrouwen die procederen over de verlenging van deze verblijfsvergunning, of tegen de intrekking van hun verblijfsvergunning hebben recht op bijstand, bijzondere bijstand,  kinderbijslag, kindertoeslag, zorg- en huurtoeslag totdat hun zaak bij de rechtbank komt.
  • Vrouwen die geen verblijfsvergunning hebben, maar een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend, hebben zelf geen recht op bijstand. Als zij in een asielprocedure zitten of als zij uitstel van vertrek vanwege medische redenen hebben, hebben ze recht op Rva en anders soms op Rvb.
  • Vrouwen die helemaal 'illegaal' in Nederland verblijven, hebben geen recht op bijstand. Als zij een Nederlands kind of kind met verblijfsvergunning hebben, heeft dat kind mogelijk wel zelfstandig recht op bijstand. Zie meer uitleg onder bijstand.
Hieronder staat per sociale voorziening uitgelegd wanneer iemand er recht op heeft, en wanneer het de moeite waard is om hierover te procederen.

Algemene uitkeringen

Bijzondere uitkeringen

Bijzondere situaties
In uitzonderingssituaties kan er voor sommige groepen vrouwen zonder rechtmatig verblijf wel recht op voorzieningen zijn. Dat geldt voor vrouwen die in de vrouwenopvang opgenomen worden vanwege huiselijk geweld of eergerelateerd geweld.


NIEUW!

Op 9 september 2011 besloot de Centrale Raad van Beroep (LJN: BT1738, Centrale Raad van Beroep 11/4654 AWBZ-VV) dat een ‘illegale’ Somalische man die zelfs ongewenstverklaard was, recht had op AWBZ-voorzieningen. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat ‘illegale’ vreemdelingen behoren tot de groep kwetsbare personen die bijzonder recht hebben op bescherming van hun privé en gezinsleven. Gevolg van dit besluit is dat inmiddels alle vormen van sociale zekerheid toegekend kunnen worden aan ‘illegale’ vreemdelingen die behoren tot de categorie van kwetsbare personen.

Het is daarom de moeite waard om voor kwetsbare ‘illegale’ vrouwen sociale voorzieningen aan te vragen. Geadviseerd wordt om alle mogelijke voorzieningen tegelijk aan te vragen. Dus zowel bijstand als Rva en Rvb, en opvang in de vrouwenopvang via de WMO. Op al deze aanvragen volgen beschikkingen. Hierop moet adequaat gereageerd worden door middel van bezwaar- en beroepsprocedures. Daarvoor is hulp van een advocaat sociaal zekerheidsrecht nodig.

 

MEER INFO
-Opvang
-Rechtmatig verblijf
-Legaal worden

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS