Home > Basisrechten > Sociale voorzieningen > Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva) 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva)

Wat is Rva?
De RvA is de regeling die bepaalt wie opvang krijgt in een Asielzoekers Centrum (AZC). Bewoners van een AZC krijgen opvang en een financiële toelage voor voedsel, kleding, etc. en zijn verzekerd tegen ziektekosten.
 
Wie heeft recht op Rva-voorzieningen?
1. Asielzoekers
  • Asielzoekers die een eerste aanvraag doen voor een asielvergunning, tijdens hun procedure tot 28 dagen na de beslissing van de rechtbank. Als het asielverzoek in de zogenaamde Algemene Asielprocedure door de IND afgewezen wordt, bestaat na die afwijzing nog 28 dagen recht op Rva-voorzieningen, maar mag de uitspraak van de rechtbank niet afgewacht worden.
  • Asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienen hebben alleen recht op Rva-voorzieningen als hun asielaanvraag níet in de zogenaamde Algemene Asielprocedure door de IND afgewezen wordt. In de wachttijd op het aanvragen van een herhaald asielverzoek hebben zij ook geen recht op Rva-voorzieningen.
  • Bijzondere groep asielzoekers: vrouwen met kinderen
Op 11 januari 2011 besloot het Gerechtshof 's-Gravenhage (200.063.511/01; 363137 / KG ZA 10-426) op grond van een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat kinderen niet op straat gezet mogen worden, en dat hun moeder bij hen mag blijven wonen om voor hen te zorgen. Dat betekent dat de Rva-voorzieningen voor vrouwen met minderjarige kinderen niet beëindigd mogen worden. Sinds deze beslissing worden vrouwen met kinderen na afloop van hun asielprocedure overgeplaatst naar de Vrijheidsbeperkende Locaties in Ter Apel of Vught, of in de GezinsLocaties in Katwijk of Gilze.

2. Vrouwen die 'uitstel van vertrek' vanwege medische redenen (Artikel 64) aanvragen

Een beroep op artikel 64 alléén is niet voldoende voor het recht op Rva-voorzieningen, zie meer informatie bij uitstel van vertrek vanwege medische redenen en opvang vanwege medische redenen.

Bijzonder kwetsbare vrouwen die niet kunnen reizen: uit de jurisprudentie valt af te leiden dat het COA een eigen verantwoordelijkheid heeft om te toetsen of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er wel opvang geboden moet worden. Dat betekent dat een vrouw die een beroep heeft gedaan op artikel 64 waarop nog niet is besloten, het COA wel kan verzoeken om opvang vanwege haar situatie.


MEER INFO
-Verblijfsvergunning asiel
-Opvang in een AZC

HANDIGE LINKS

    © Stichting LOS