Home > Basisrechten > Opvang en onderdak > Opvang in een AZC > Opvang vanwege medische redenen 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Opvang vanwege medische redenen

Als de IND heeft beslist dat een 'illegale' vrouw niet kan reizen omdat ze hoog zwanger of erg ziek is, heeft ze recht op opvang in een AZC. Dit moet ze wel eerst aanvragen op basis van Artikel 64 van de Vreemdelingenwet.

Hebben zwangere vrouwen recht op opvang?
Zwangere vrouwen hebben recht op opvang in een AZC voor een periode van 6 weken vóór de bevalling tot en met 6 weken na de bevalling. Hierbij geldt de datum van bevalling die de vroedvrouw heeft uitgerekend.
 
Hoe werkt het in de praktijk?

 • Vraag de vroedvrouw om een verklaring met de datum van bevalling. Deze verklaring moet samen met een aanvraag voor 'uitstel van vertrek' worden opgestuurd naar de IND. De IND stuurt dan een brief met informatie over wanneer het recht op opvang begint en bij welk AZC de vrouw zich moet melden.
 • De zwangere vrouw kan ook zelf met de verklaring van de vroedvrouw naar het aanmeldcentrum Ter Apel reizen. Dit mag 6 weken voor de bevalling. Na aanmelding in Ter Apel blijft de vrouw daar een paar nachten. Dan wordt ze doorgestuurd naar een andere AZC.

Hebben zieke vrouwen recht op opvang?
Als een 'illegale' vrouw zo ziek is dat ze niet kan reizen, kan 'uitstel van vertrek' worden gegeven door de IND. Dit betekent  dat  de zieke vrouw voor een bepaalde periode niet wordt teruggestuurd. Uitstel van vertrek geldt ook als bij terugkeer een medische noodsituatie ontstaat. Dit is zo als iemand in Nederland wordt behandeld, en het stoppen van de behandeling binnen 3 maanden bij terugkeer ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Het uitstel van vertrek kan gaan om een korte of langere periode, dit ligt aan de ziekte of de noodsituatie. In de periode van uitstel van vertrek heeft de vrouw recht op opvang in een AZC. Bijvoorbeeld als de vrouw een behandeling voor tuberculose krijgt in Nederland die nog niet af is, kan ze uitstel van vertrek krijgen. Als de behandeling klaar is, wordt de 'illegale' vrouw terug gestuurd.

Hoe werkt het in de praktijk?
Uitstel van vertrek moet aangevraagd worden bij de IND. De beslissing van de IND over uitstel van vertrek kan lang duren. Als er nog geen beslissing is genomen door de IND, heeft de vrouw geen recht op opvang. Er is één uitzondering, voor vrouwen die ooit asiel hebben gevraagd in Nederland. Zij kunnen met een speciale procedure al opvang krijgen vóór de beslissing van uitstel van vertrek is genomen (dit heet de Spekmanroute). Kijk hieronder welke stappen genomen moeten worden.

1.    Is de 'illegale' vrouw een ex-asielzoeker?
 • Vraag een formulier Uitstel van Vertrek volgens de Spekmanroute bij de IND.
 • Vraag de arts om een verklaring van de medische situatie (niet ouder dan 6 weken). Vul de rest van de formulieren in en stuur ze op naar de IND.
 • De IND belt met de 'illegale' vrouw om een afspraak te maken. De vrouw moet dan zelf langs bij de IND om de aanvraag officieel in te dienen.
 • De IND vraagt binnen twee weken een eerste advies aan het Bureau Medische Advisering (BMA) over de medische situatie van de vrouw.
 • De IND beslist naar aanleiding van het advies of de aanvraag afgewezen wordt (dan is er geen opvang), of geaccepteerd (dan is er recht op opvang), of dat er nog geen besluit genomen wordt (ook dan is er recht op opvang)
 • Als de aanvraag wordt afgewezen, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechter. Tijdens die procedure is er geen recht op opvang.

2.    Is de 'illegale' vrouw geen ex-asielzoeker?
 • Vraag schriftelijk om Uitstel van Vertrek bij de IND. Daarvoor is een medische verklaring van een arts nodig (niet ouder dan 6 weken).
 • De IND vraagt dan advies aan het Bureau Medische Advisering (BMA) over de medische situatie van de zieke vrouw. Dit kan 3 maanden duren. In deze periode is er geen recht op opvang!
 • Als de aanvraag voor uitstel van vertrek wordt geaccepteerd, stuurt de IND een formulier naar de COA om de opvang te regelen. 
 • Heel vaak wordt de aanvraag voor uitstel niet geaccepteerd door de IND. Dan is het mogelijk een procedure te starten bij de rechter. Tijdens die procedure is er geen recht op opvang.
MEER INFO
-Verblijfsvergunning medisch
-Uitleg Spekmanroute
-Rva

HANDIGE LINKS
-COA
-Vluchtelingenwerk

    © Stichting LOS