ilegalevrouw.nl - Au pair

Au pair

Wat is een au pair?
Een au pair is een vrouw die uit een ander land naar Nederland komt om kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Een  au pair verblijft legaal in Nederland. Dit mag maximaal voor 1 jaar. Woont een au pair langer dan 1 jaar in Nederland, dan wordt ze 'illegaal'. Een au pair woont bij een gastgezin. In ruil voor licht huishoudelijk werk en oppassen op de kinderen, krijgt de au pair van het gastgezin eten, drinken en een slaapplek. Een au pair tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn en mag niet getrouwd zijn.

Welke rechten heeft een au pair?

  • Een au pair werkt maximaal acht uur per dag en maximaal 30 uur per week.
  • Een au pair heeft recht op 2 dagen vrij per week.
  • Een au pair heeft recht op 2 weken vakantie per 12 maanden.
  • Een au pair doet alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden.
  • Het gastgezin moet zorgen voor eten en drinken.
  • Een au pair krijgt maximaal Ä340 zakgeld per maand.
  • Het gastgezin moet zorgen voor een verzekering voor ziektekosten en repatriŽring.
  • Een au pair mag maximaal 3 avonden per week oppassen op de kinderen.
  • Het gastgezin maakt een dagindeling.

Wat te doen bij uitbuiting?
Soms maakt het gastgezin misbruik van de au pair. Ze laten de au pair bijvoorbeeld langer dan 30 uur per week op de kinderen passen of te veel huishoudelijk werk doen.

Wat kunt u dan doen?
Een gastgezin die een au pair in huis wil, moet dit regelen via officiŽle au pairbureaus in Nederland. En au pairbureaus moeten zorgen dat het gastgezin zich houdt aan de regels. Meestal hebben au pairbureaus zelf regels opgesteld waar een gastgezin zich aan moeten houden. Als een gastgezin zich niet houdt aan deze regels, kunt u naar het au pairbureau gaan.

Ook kunt u klachten melden bij het Meldpunt Au Pairs van de IND. De klachten kunnen gaan over de hoeveelheid huishoudelijk werk, het aantal uren dat ze voor de kinderen moeten zorgen of hoe ze worden behandeld.  Het telefoonnummer van de IND is 070 370 3888.

Sommige au pairs worden slecht behandeld of zelfs misbruikt. Bij lichamelijke of psychische mishandeling kunt u aangifte doen bij de politie.
MEER INFO
-Overzicht lichte huishoudelijke werkzaamheden
-Richtlijnen au pairs & gastgezinnen
-Verblijfsvergunning au pair

HANDIGE LINKS
-Nederlandse Au Pair Organisatie (NAPO)
-International Au Pair Association (IAPA)