Home > Basisrechten > Familierecht > Trouwen 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Trouwen

Mogen 'illegale' vrouwen in Nederland trouwen?
Ja. Iedereen heeft het recht om te trouwen. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om als 'illegale' vrouw in Nederland te trouwen. Als iemand zonder verblijfsvergunning wil trouwen, zal de IND eerst onderzoeken of er sprake is van een schijnhuwelijk (alleen trouwen voor een verblijfsvergunning). Het is ook belangrijk om te weten dat trouwen geen verblijfsvergunning geeft. Ook is trouwen niet nodig om een verblijfsvergunning 'verblijf bij partner' aan te vragen.

Iemand moet om te trouwen in Nederland aan een aantal voorwaarden voldoen. De volgende regels gelden in Nederland:
  • Tenminste één partner moet Nederlander zijn of in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben
  • De partners moeten ouder zijn dan 18 jaar
  • De partners mogen niet met iemand anders getrouwd zijn
  • Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen niet met elkaar trouwen

Welke documenten zijn nodig om te kunnen trouwen?
1.    (Gelegaliseerd) geboortebewijs
Als er geen geboortebewijs is, is een 'akte van bekendheid' ook mogelijk. Dit moet bij de kantonrechter gevraagd worden. Daarvoor zijn 4 getuigen nodig. Een andere mogelijkheid is een verklaring van de getuigen die bij het huwelijk aanwezig zijn. Ook is soms een verklaring van de partner aan de ambtenaar van de burgerlijke stand mogelijk. Het is afhankelijk van de kantonrechter en ambtenaren van de burgerlijke stand of dit geaccepteerd wordt.

2.    (Gelegaliseerde) verklaring van niet-gehuwd zijn
Deze is op te vragen bij de laatste woonplaats in het buitenland.

3.    Identiteitsbewijs

Het legaliseren van documenten is vaak erg moeilijk. Dit moet namelijk in het land van herkomst gedaan worden. Kijk goed per land welke stappen u moet volgen voor het legaliseren van een document.

Hoe werkt het in de praktijk?
Eerst moeten de partners naar de gemeente om in ondertrouw te gaan. Daar moet het formulier M-46 ingevuld worden. Dit formulier wordt naar de politie gestuurd. De politie onderzoekt dan of er sprake is van een schijnhuwelijk. De politie heeft geen plicht om de 'illegale' vrouw die wil trouwen op te sporen vanwege illegaal verblijf in Nederland. Maar er is wel kans dat de politie een huisbezoek doet om te controleren of er sprake is van een schijnhuwelijk.
MEER INFO
-Verblijfsvergunning bij partner
-Brochure "Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen"

HANDIGE LINKS
-Turks en Marokkaans familierecht

    © Stichting LOS