Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Familie > Verblijf bij partner 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijf bij partner

Deze verblijfsvergunning is bedoeld voor mensen die bij hun echtgenoot of partner in Nederland willen wonen. Voor de Nederlandse wet is er NOG geen verschil tussen een stel dat getrouwd is of een stel dat een vaste relatie heeft, maar niet getrouwd is. Als het stel niet getrouwd is, moeten de partners een partnerverklaring tekenen, en een lijst invullen met vragen over de relatie.


Voorwaarden om een MVV te krijgen?
  • Basisexamen inburgering halen: iedereen tussen de 18 en 65 jaar moet eerst een examen doen in het land van herkomst. Dit examen is bedoeld om bewijzen dat mensen de Nederlandse taal voldoende spreken en begrijpen. En dat ze weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Sommige mensen hoeven géén examen te doen. Kijk hier wie geen examen inburgering hoeven te doen.
  • Beide partners moeten 21 jaar zijn
  • De partner in Nederland moet voldoende inkomen hebben. Kijk hier voor het precieze bedrag. Dit inkomen moet nog ten minste 12 maanden beschikbaar zijn. Als het inkomen maar minstens zes maanden beschikbaar is, kan het ook. Dan moet 1 jaar vóór de aanvraag steeds voldoende inkomen zijn verdiend. Als de partner als zelfstandige werkt, moet de partner ten minste 1,5 jaar vóór de aanvraag voldoende inkomen hebben verdiend.

Welke documenten zijn nodig voor de MVV aanvraag?
Kijk hier welke documenten nodig zijn om een MVV aan te vragen voor verblijf bij partner.

Wat als de relatie uit gaat?
Als de relatie na 5 jaar uit gaat kan de vrouw een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Voorwaarde is dat ze voor deze hele periode een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf bij partner. Ook moet ze het examen inburgering hebben gehaald.

Als de relatie na minder dan 5 jaar uit gaat, kan ook een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf worden gevraagd. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt gekeken naar de reden van het verbreken van de relatie. In geval van huiselijk geweld or eergerelateerd geweld wordt deze vergunning vaak gegeven. Dit heet een verblijfsvergunning schrijnend. Kijk voor meer informatie bij verblijfsvergunning schijnend na huiselijk geweld.
MEER INFO
-Familierecht
-Vrouwenopvang
-Verblijfsvergunning schrijnend

HANDIGE LINKS
-Leges verblijf bij partner

    © Stichting LOS