Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Familie 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning Familie

Voor elke familie situatie gelden verschillende voorwaarden om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.
Het onderstaande geldt voor alle verblijfsvergunningen:

Aanvragen van een MVV?
In de meeste gevallen krijgt iemand alleen een verblijfsvergunning als deze eerst een MVV aanvraagt in het land van herkomst. Bij binnenkomst in Nederland wordt dan de verblijfsvergunning aangevraagd.
 
Om zeker te zijn dat de MVV wordt verleend, kan een advies worden gevraagd bij de IND. Deze adviesaanvraag is gratis. Als een positief advies wordt gegeven, loopt de aanvraag van de MVV sneller. Over een negatief advies kan niet worden geprocedeerd.

De aanvraag voor een MVV moet door de persoon die naar Nederland wil komen worden aangevraagd bij de ambassade. Bij de aanvraag moeten leges worden betaald. Als de aanvraag wordt afgewezen, kan daarover worden geprocedeerd.

Aanvraag verblijfsvergunning zónder MVV?
In sommige gevallen kan ook een verblijfsvergunning zonder MVV worden aangevraagd. Dan moet een beroep worden gedaan op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin het recht op familieleven staat. Een aanvraag zonder MVV heeft alleen een kans als er een goede reden is waarom het wachten op de MVV in het buitenland slecht is voor het gezinsleven, of een goede reden waarom de partners voor langere tijd niet aan de voorwaarden kunnen voldoen. Vraag van tevoren hulp van een advocaat.


MEER INFO
-Familierecht

HANDIGE LINKS
-Leges verblijf bij familie
-MVV-procedure
-Bedragen voldoende inkomen

    © Stichting LOS