Home > Basisrechten > Gezondheidszorg 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Gezondheidszorg

Hebben vrouwen zonder verblijfsvergunning recht op gezondheidszorg?
Ja. vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Onder medische noodzakelijke zorg wordt alle zorg verstaan die een arts nodig vindt. Dit is de zorg die onder het basispakket zorgverzekering valt. Het gaat dus niet alleen om hele dringende zorg. Artsen hebben een zorgplicht. Ze mogen medisch noodzakelijke zorg niet weigeren omdat iemand niet zich niet kan identificeren of de rekening niet kan betalen.

Het zorgpakket van de basisverzekering is voor kinderen uitgebreider dan voor volwassenen. Daarom kan voor 'illegale' kinderen ook meer zorg vergoed worden dan voor volwassenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor tandzorg, fysiotherapie en oefentherapie.

 
Zie hier informatie over speciale soorten zorg:
 
Wie betaalt de rekening?
Vaak kan de vrouw zonder verblijfsvergunning de rekening zelf niet betalen. Daardoor gaat ze niet naar de dokter of het ziekenhuis als dit nodig is. Maar medisch noodzakelijke zorg mag niet geweigerd worden omdat iemand de kosten daarvoor niet kan betalen. Als de vrouw zonder verblijfsvergunning de rekening niet kan betalen, moet dit worden gemeld bij de zorginstelling (zoals de dokter of het ziekenhuis). Die kan dan de kosten terug vragen bij het CAK
.

Zorg zonder afspraak
Als voor de zorg geen afspraak hoeft te worden gemaakt, kan de vrouw zonder verblijfsvergunning naar elke zorginstelling. Hieronder valt bijvoorbeeld de dokter (huisarts), vroedvrouw, kraamzorg, fysiotherapie en Eerste Hulp van het ziekenhuis. In het algemeen vergoedt het CAK 80% van de kosten voor zorg zonder afspraak. Voor zorg bij zwangerschap geldt 100% vergoeding.

Zorg met afspraak
Voor sommige zorg moet een afspraak worden gemaakt. Hiermee wordt zorg bedoeld zoals contacten met artsen in het ziekenhuis, medicijnen van de apotheek, GGZ-zorg (Geestelijke Gezondheidszorg) en opname in een verpleeghuis of een psychiatrische instelling. Alleen zorginstellingen waarmee het CAK een contract heeft, kunnen de kosten voor zorg aan vrouwen zonder verblijfsvergunning vergoedt krijgen. Per gemeente wordt vaak een apotheek en ziekenhuis aangewezen. Kijk op de site voor de lijst met instellingen die een contract hebben met het CAK. 

Hoe werkt het in de praktijk?
Toegang tot zorg
Hulpverleners zoals huisartsen en mensen die bij ziekenhuizen werken weten niet altijd dat personen zonder verblijfsvergunning recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Ook weten ze niet altijd dat de kosten vergoed kunnen worden. Zorg daarom dat u informatie hierover en een formulier van het CAK print en meeneemt als u naar een hulpverlener gaat.

De rekening
Vaak stuurt het ziekenhuis toch de rekening naar de 'illegale' vrouw. Of ze proberen een regeling voor betaling van de kosten aan te gaan. Dat komt omdat het ziekenhuis eerst moet proberen of de patiënt zelf kan betalen. Het is belangrijk om rekeningen steeds per brief te beantwoorden en uit te leggen dat de vrouw zonder verblijfsvergunning niet kan betalen.
De huisarts krijgt maar 80% van de rekening vergoed en vraagt soms aan de patiënt de andere 20% te betalen.  Als de vrouw zonder verblijfsvergunning geen geld heeft, kan ze dit weigeren.
Sinds 1 januari 2014 vragen apotheken 5,- per receptregel. Helaas worden geen medicijnen verstrekt als deze eigen bijdragen niet betaald wordt.
MEER INFO
-Lijst basispakket zorgverzekering

-Verblijfsvergunning medisch
-Opvang vanwege medische redenen
-Zwangerschap
-Zorgtoeslag

HANDIGE LINKS
-CAK
-Lampion
-Dokters van de Wereld
-Kruispost Amsterdam

    © Stichting LOS