Home > Basisrechten > Gezondheidszorg > Zwangerschap 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Zwangerschap

Toegang tot zorg voor zwangere vrouwen zonder een verblijfsvergunning?
Zwangere vrouwen zonder een verblijfsvergunning zijn een erg kwetsbare groep. Daarom mogen er geen belemmeringen zijn voor toegang tot zorg die deze vrouwen nodig hebben bij de zwangerschap. Deze zorg wordt dan ook voor 100% vergoed. Hieronder valt:  
  • Controles door de vroedvrouw of huisarts
  • Medische zorg door de huisarts
  • Opname in het ziekenhuis voor de bevalling
  • Medische zorg van een gynaecoloog
  • Kraamzorg
  • Zorg van het consultatiebureau

Twijfel over zwangerschap?
Een zwangerschap kan ongewenst zijn. Er kan dan een keuze worden gemaakt om de zwangerschap te stoppen. Het maken van een keuze over het stoppen van een zwangerschap kan moeilijk zijn. De organisatie Siriz biedt hulp bij deze keuze door middel van gesprekken. Hierin worden alle mogelijkheden besproken. 
 
Abortus?
In Nederland moet een abortus worden gedaan in een speciale kliniek. Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen wel terecht bij een abortuskliniek, maar moeten de rekening zelf betalen. Hoeveel het kost om een abortus te laten doen, kan aan de abortuskliniek worden gevraagd. Soms willen we ook gratis helpen. Voor een lijst van abortusklinieken, kijk op de website van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA).

MEER INFO
-Opvang vanwege medische redenen

HANDIGE LINKS
-Siriz
-NGVA
-Zorginstituut Nederland

    © Stichting LOS