Home > Legaal worden > Verblijfsvergunning Regulier > Verblijfsvergunning Studie 
Politie & terugkeer Legaal worden Basisrechten
Nieuwsbrief
Stichting LoS

Verblijfsvergunning Studie

Iemand die naar Nederland wil komen om te studeren, heeft een verblijfsvergunning voor studie aan een hogeschool of universiteit nodig.  Dit kan alleen aangevraagd worden door de hogeschool of universiteit waar de persoon wil studeren. Om Nederland in te kunnen reizen moet de student moet eerst een MVV aanvragen in het land van herkomst.

Het is ook mogelijk om een verblijfsvergunning voor een voorbereidend jaar aan te vragen. Sommige opleidingen stellen voorwaarden voordat zij de student toelaten tot de opleiding. Bijvoorbeeld kennis van de Nederlandse taal. Als de opleiding deze voorwaarde stelt, kan de student voor zijn studie maximaal één jaar in Nederland een vergunning krijgen om zich op een toelatingsexamen voor de opleiding voor te bereiden. 

Wat zijn de voorwaarden?
  • De student moet een voltijd dagopleiding volgen (geen schriftelijke of avondopleiding).
  • De student heeft voldoende geld. Dit bedrag moet voor minimaal twaalf maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. Als de student minder dan een jaar gaat studeren moet het bedrag beschikbaar zijn voor de duur van zijn verblijf. Kijk hier voor de precieze bedragen.
  • De hogeschool of universiteit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk hier welke hogescholen en universiteiten hieraan voldoen.
 
Welke documenten zijn nodig?
Kijk hier welke documenten nodig zijn om een MVV aan te vragen voor studie in Nederland.

Kunnen gezinsleden mee komen?
Er zijn buitenlandse studenten die tijdens de studie met hun gezinsleden in Nederland willen wonen. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Studenten kunnen alleen hun partner en kinderen voor langere tijd laten overkomen. Voor ouders, grootouders, ooms, tantes, etcetera, is dit niet mogelijk. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de voorwaarden voor verblijf bij partner of gezinshereniging. De student moet bijvoorbeeld voldoende inkomen hebben. Gezinsleden hoeven alleen niet het examen inburgering te halen. Het is aan te raden om de MVV samen aan te vragen, omdat er dan sneller beslist wordt door de IND. Dan kunnen de student de gezinsleden samen naar Nederland reizen. Ook zijn de kosten dan lager. Gezinsleden van buitenlandse studenten mogen in Nederland niet werken.

Werken tijdens de studie
Iemand die een verblijfsvergunning voor studie heeft mag maximaal tien uur per week werken tijdens het studiejaar. Óf de student mag fulltime werken tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus. Een combinatie van deze twee opties is niet mogelijk. Kijk hier voor  meer informatie over werken na de studie.

Stage lopen
Voor stage lopen als onderdeel van de opleiding is een stageovereenkomst tussen de werkgever, de student en de opleiding verplicht. Er is geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Stoppen met studeren
Als iemand stopt met de studie, wordt  niet langer voldaan aan de voorwaarden van een verblijfsvergunning studie. Dit betekent dat een andere verblijfsvergunning  aangevraagd moet worden of dat die persoon Nederland moet verlaten.
MEER INFO
-Overzicht universiteiten & hoge scholen
-Verblijfsvergunning werk
-Verblijf bij familie
-Studiefinanciering

HANDIGE LINKS
-Leges studeren
-Study in Holland
-International Study
-Nuffic

    © Stichting LOS