ilegalevrouw.nl - Werk

Werk

Mogen 'illegale' vrouwen werken?
Nee. 'Illegale' vrouwen mogen in Nederland niet werken. De werkgever kan een boete krijgen als hij illegale werknemers laat werken. De werknemer zelf krijgt geen boete. Als illegale werknemers betrapt worden, kunnen ze wel worden teruggestuurd omdat ze illegaal in Nederland zijn. Toch werken veel 'illegale' vrouwen in Nederland. Hierbij is te denken aan:
Dit betekent niet dat zij geen rechten hebben. Houdt de werkgever zich niet aan deze rechten, dan kan de 'illegale' vrouw een klacht indienen tegen de werkgever. Dit kan het beste gedaan worden met een advocaat. Vrouwen die lid zijn van de vakbond, kunnen de advocaat van de vakbond om hulp vragen.

Wat zijn de rechten van 'illegale' vrouwen die werken?
De werkgever moet de CAO naleven die geldt voor het soort werk dat iemand doet. Werktijden, lonen en andere regels die in de CAO staan, gelden voor alle werknemers, dus ook voor 'illegale' mensen. Let op: Voor huishoudelijk werk bij mensen thuis en au pairs is er geen CAO en gelden andere regels! Dit zijn de rechten:
 • Recht op minimumloon
 • Recht op vakantiegeld
 • Recht op goede en veilige werkomstandigheden
 • Recht op doorbetaling bij ziekte
 • 16 weken zwangerschapsverlof
Deze rechten staan op papier maar het is niet altijd even gemakkelijk om ze ook in de praktijk te krijgen. Ook zijn werkgevers en 'illegale' werknemers vaak niet op de hoogte van de regels.
 
Hoe werken deze rechten in de praktijk?
Het belangrijkst is dat de 'illegale' vrouw kan bewijzen dat ze een werknemer was. Dit kan met een schriftelijk contract, maar ook met een mondelinge afspraak met de werkgever. Ze moet dan kunnen laten zien dat ze 3 maanden lang elke week of ten minste 20 uur per maand voor dezelfde werkgever heeft gewerkt.

Daarom is het erg belangrijk om vanaf het begin van het werk zo veel mogelijk bewijs te verzamelen. Tips voor bewijs:
 • Loonstroken of papiertjes met bedragen van het loon
 • Opschrijven van de uren die zijn gewerkt 
 • Opschrijven van de taken en bewaren van opdrachtbriefjes van de werkgever
 • Bewaren van visitekaartjes, namen van collega's en werkgever, adressen, telefoonnummers, pasjes en de naam van het bedrijf
 • Mensen laten getuigen die gezien hebben dat de 'illegale' vrouw werknemer is
 • Foto's nemen van de werkplek
 • Werk kleren bewaren
 • Bus(traject)kaart bewaren
 • Denk vooral creatief!
Soms betaalt de werkgever het loon niet of niet op tijd. Of wil de werkgever het loon niet doorbetalen bij ziekte. Dit is verboden. Maar meestal durven 'illegale' vrouwen als ze werk hebben niet te vragen om deze rechten. Ze lopen dan kans dat de werkgever met ontslag dreigt.

Samen met een advocaat of met de vakbond kan een procedure worden gestart om het loon toch te krijgen. Dit kan ook als iemand al niet meer bij de werkgever werkt, en ook als iemand al is aangehouden en teruggestuurd. Als bewezen kan worden dat de illegale vrouw werknemer was, kan achteraf minimaal 6 maanden loon opgeŽist worden. Zelfs vanuit het buitenland! Daarom is het ook hierbij erg belangrijk zoveel mogelijk bewijs te verzamelen van het werk.
MEER INFO
-Uitbuiting
-Verblijfsvergunning werk
-Brochure migrantenrechten

HANDIGE LINKS